[giaban] 1.700.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.700.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thượng tướng + 28 Víp 
+ X6 thomson + Víp 4 VTC + Sét Enternal 
+ 3z + M200 + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thượng tướng + 19 
+ Víp 4 VTC + Sét Noble Gold + 3z 
+ M200 + Ngọc Trinh + Báu vật khác ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 2.000.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.000.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + TTL + 31 Víp 
+ X6 thomson + Víp 3 VTC + sÉT Noble Gold 
+ Ngọc Trinh + 3z + M200 + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 2.900.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.900.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thiếu tướng + 49 Víp 
+ Víp 4 VTC + X Thomson & MG + m200 
+ Gói Zombie Siêu cấp nhân đôi đạn (hơn 1000 viên TMP)
+ DX + Ngọc Trinh + Báu vật đẹp ......
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 1.300.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.300.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung tướng + 22 Víp 
+ Víp 4 VTC + Sét Noble gold + 3z 
+ M200 + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 800.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 800.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thiếu tá + 12 Víp 
+ 3z + Sét UL Gold + Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 1.000.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thượng Tướng + 15 Víp 
+ X6 Thomson + Víp 3 VTC + 3z 
+ Ngọc Trinh + Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 850.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 850.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thượng tướng + 12 Víp 
+ Sét Enternal + 3z + M200 
+ Ngọc Trinh + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 700.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 700.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thượng Tá + 10 Víp 
+ X5 thomson + 3z + M200 
+ Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Đại Soái + 20 Víp 
+ 3z + M200 + Ngọc Trinh 
+ Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 650.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 650.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung tá + 10 Víp 
+ X3 Thomson + Sét Enternal + Sét Noble Gold 
+ 3z + M200 + Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Đại tướng + 16 Víp 
+ X6 thomson + Víp 3 VTC + Sét Enternal 
+ Item Zombie còn dài + Báu vật đẹp ......
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 2.000.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.000.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Đại Tướng + 34 Víp 
+ Lắp Full 22 Víp + X6 thomson + 3z 
+ M200 + Víp 3 VTC + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 650.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 650.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung tá + 9 Víp 
+ Sét Enternal + Sét Noble Gold 
+ M200 + Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thiếu tá + 19 Víp 
+ 3z + DX + Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban] 1.600.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.600.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + TTL + 25 Víp 
+ Víp 5 VTC + Lắp Full 22 Víp + 3z 
+ M200 + Sét Noble Gold + Báu vật maxx nhiều 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]750.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 750.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung tá + 12 Víp 
+ Bộ Noble Gold + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]1.000.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thượng tá + 16 Víp 
+ Víp 4 VTC + Báu vật đẹp ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thượng tướng + 20 Víp 
+ 3z + M200 + Víp 3 VTC 
+ Ngọc Trinh + Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]750.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 750.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Đại Tướng + 11 Víp 
+ 3z + M200 + Ngọc Trinh 
+ Víp 4 VTC + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]2.300.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 2.300.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung tướng + 35 Víp 
+ Sét UL Gold + Lắp Full 22 Víp 
+ Víp 4 VTC + Ngọc Trinh + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


  Thân chào Anh Em ! 

    Như anh em cũng được biết game CF cũng không còn xa lạ gì đối với tầng lớp cuối 8x và đầu 9x của chúng ta. Có lẽ nó đã gắn liền với tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ vàng, như ngày xưa để sở hữu một nick CF có Víp là khó đối với anh em thì ngày nay chuyện đó khá là đơn giản ! 

   Mua nick cf giá rẻ mà lại có Víp hiện nay rất nhanh chóng và tiện lợi, để sở hữu nick CF víp anh em chỉ cần bỏ ra 10p đồng hồ chuyển khoản và đổi thông tin nick là anh em đã có thể sở hữu một nick CF hoàn toàn Víp mà không cần phải bỏ thời gian công sức ra để cày cuốc rồi đúng không nào ! 

    Như thế thì địa chỉ mua nick cf uy tín ở đâu đó chính là http://www.muabancf.com/ một trang web đã được rất nhiều Youtuber nổi tiếng giới thiệu như Tiến Xinh Trai, Tiền Zombie, Rùa Ngáo đứng ra đảo bảo cho anh em rằng Uy Tín - Giá Rẻ mà anh em không sợ bị tiền mất tật mang ! 

      Chỉ cần chuyển khoản và bên mình sẽ gửi đầy đủ thông tin nick cho em anh em để anh em thay đổi ! Thật nhanh chóng và an toàn phải không anh em ! 
  

+ Hotline : 0972.489.123

[giaban]1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung tướng + 18 Víp 
+ 3z + M200 + Ngọc Trinh 
+ Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.300.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.300.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thượng tướng + 21 Víp 
+ Sét Noble Gold + Víp 5 VTC + 3z 
+ M200 + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban]950.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 950.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thiếu Tướng + 15 Víp 
+ Sét Noble Gold + 3z + M200 
+ Báu vật khác .... 
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 750.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 750.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thượng Tá + 11 Víp 
+ Sét Enternal + 3z + m200 
+ Devil Hunter + Báu vật khác ...
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat][giaban] 1.600.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.600.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + 26 Víp + Trung Tướng 
+ 3z + M200 + vÍP 3 VTC 
+ Ngọc Trinh + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


   Thân chào các xạ thủ,
   Chiếc áo phông Lacoste với logo VIP đầy tự hào và trang trọng nằm trên ngực sẽ là tặng phẩm dành cho những game thủ VIP tham gia ưu đãi. Kho đồ của bạn đang thiếu item VIP nào? Nhân cơ hội này hãy rinh về bộ sưu tập của mình ngay. Chỉ với 1 VIP bất kỳ mua trong game, các bạn sẽ nhận được 1 áo Lacoste VIP hàng limited được NPH VTC Game đặt may.  

    Nhận áo phông CF cùng Shop nick cf giá rẻ ! Anh em cùng mình tìm hiểu xem sự kiện lần này có gì đặc biệt cho các game thủ chúng ta nhé, hứa hẹn với anh em sẽ có nhiều điều hấp dẫn ở phía trước đó ! 
  Theo như thông tin từ shop nick cf giá rẻ được biết thì sự kiện lần này món quà mà anh em có thể nhận được là một chiếc áo phông có hình logo khách hàng Víp của Đột Kích như trên hình ! 
   Ngay sau khi hoàn thiện việc mua VIP trong game, các xạ thủ hãy truy cập Webshop nhập thông tin theo yêu cầu (tài khoản có ít nhất 1 Vcoin để nhìn thấy mục nhận quà). Kết thúc sự kiện, BQT sẽ tổng hợp và chuyển phát quà tới địa chỉ mà bạn cung cấp (Lưu ý: địa chỉ ghi rõ ràng, cụ thể, tranh sai sót trong quá trình vận chuyển).
      Qủa là hấp dẫn đúng không anh em, chơi game ảo nhưng lại nhận đồ thật, ra ngoài mặc chiếc áo này vào là anh có chung đam mê CF có thể nhận ra nhau được ngay. Anh em còn chờ gì nữa mà không cùng shop nick cf giá rẻ làm sự kiện và rinh quà về tay thôi nào ! 

[giaban] 1.300.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.300.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung tá + 19 Víp 
+ 3z + Sét Noble Gold + Ngọc Trinh 
+ Báu vật khác .....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]

[giaban]1.200.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.200.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Trung tướng + 20 Víp 
+ Sét Noble Gold + 3z + Ngọc Trinh 
+ Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]


[giaban]1.000.000 VNÐ[/giaban]

[tomtat] Giá : 1.000.000 ATM
+ Thông tin : Full TT + Thiếu Tướng + 16 Víp 
+ 3z + M200 + Ngọc Trinh 
+ Devil Hunter + Báu vật khác ....
- Liên hệ : 0972489123
- Kết bạn FB : Quang Nguyễn

- Mua Nick CF Víp 5K : http://shopnickre24h.com[/tomtat]

[kythuat]- Như anh em cũng đã biết , Game Đột Kích đã phát triển rất lâu . Anh em cũng đã từng đam mê rất nhiều với tự game này . Nhiều anh em cày cuốc để có thể sở hữu được những tài khoản Víp cho bản thân . Nhiều anh em lại chọn cách đầu tư tiền đi mua một tài khoản CF để chơi thay vì việc cày cuốc . Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cho anh em  : Vì sao lại chọn mua nick cf tại Shop Www.muabancf.com GDTT tại Hà Nội ???

- Như anh em cũng đã biết Shop đã có mặt trên thị trường mua bán nick cf nhiều năm nay . Bán nick đến số lượng nick lên đến hàng nghìn nick cf víp cũng có , giá học sinh cũng có . Nói chung bên mình phục vụ tất cả và đáp ứng tất cả nhu cầu của anh em game thủ về game CF . 

- Facebook chủ Shop hiện tại có lượt theo dõi cũng như lượt tương tác rất tốt từ cộng đồng game thủ . Hằng tuần bên mình có tổ chức các Event cho anh em tham gia . Chỉ cần tham gia Event là anh em có thể có cơ hội nhận được những nick cf có giá trị cao sở hữu số lượng víp lớn . 

- Anh em cứ thử đặt ra một câu hỏi đơn giản rằng có Shop nào trong thị trường bán nick cf xuất hiện lâu đến như thế nhưng chưa từng có một tiếng tăm là lừa đảo . Có ai đi lừa đảo lại tồn tại lâu đến như thế hay không . Bên mình cũng có chút tiếng tăm trên thị trường anh em nào không tin tưởng có thể lên cộng đồng hỏi về Shop xem thái độ làm ăn như thế nào nhé . 

- Shop mua bán nick cf lâu năm trên thị trường được nhiều anh em tin cậy. Chúc anh em chơi game vui vẻ .

- Anh em cần mua nick hay ghé Website để chọn nick : www.muabancf.com

+ SĐT liên hệ : 0972.489.123

- Lưu ý : Chỉ GD qua SĐT không nhận GD qua Facebook để tránh mạo danh lừa đảo nhé anh em ! 

     

      Anh em đang phân vân khi không biết đâu là một shop nick cf uy tín để anh em có thể mua một tài khoản Đột Kích để quay trở lại game hay là với những anh em muốn lên đời nick . 

- Tại bài viết này mình sẽ giới thiệu anh em tại sao nên đặt niềm tin vào shop nick cf www.muabancf.com

+ Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong làng mua bán nick game nói chung và mua bán nick cf nói riêng . Đã bán số lượng tài khoản lên đến hàng nghìn tài khoản . Vì thế anh em có thể hoàn thấy được rằng không một thằng lừa đảo nào có thể tồn tại lâu được đến thế .  Nếu có lừa đảo cũng chỉ lừa đảo được một hai người , đằng này bên mình bán số lượng tài khoản nhiều. 

+ Một điều nữa đó là bên mình có Địa chỉ GDTT tại 2 Thành Phố lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh . Anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại mình để lấy địa chỉ GDTT tại 2 thành phố này . ( Điều này là không thể với những thằng lừa đảo . Bởi lẽ lừa đảo mà GDTT thì bị chặt tay lâu rồi )

- Một shop acc cf giá rẻ thì phải có nhiều khác và đáp ứng được các nhu cầu của toàn thể anh em . Chính vì thế nên bên mình thường xuyên cập nhật nick mới hằng ngày cko anh em . Anh em có thể ghé qua Web hằng ngày để cập nhật những nick mới nhất để sớm chọn cho mình một tài khoản ưng ý.


- Để được tư vấn một cách tốt nhất anh em có thể liên hệ mình qua:

+ Facebook : Nguyễn Văn Quang 
+ Hotline : 0972.489.123

Nick Từ 500K-1Tr
Nick 1Tr-2Tr
Nick VIP